2017-06-19

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

Beräknade grundvattennivåer.

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen. Flera myndigheter uppmanar nu alla att vidta försiktighet för att spara vatten och att följa situationen noga. Det handlar också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.
    Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.
    En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad. Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna.
    SGU: Beräknade grundvattennivåer.
    SGU: Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar.
    SGU: Fakta om låga grundvattennivåer.
    MSB: Myndigheterna uppmanar till stärkt beredskap på grund av låga grundvattennivåer.