2017-06-30

Lekplatser i Lomma läcker mikroplast

Färgglad mikroplast på väg ut i naturen.

Det har tidigare varit osäkert om mikroplast från lekplatser sprids till vattenmiljöer. Detaljstudier av en skolgård i Lomma kommun visar nu tydligt att mikroplast hamnar i närliggande Höje å. Det mjuka gummiunderlaget som ska skydda våra barn hotar samtidigt djurlivet, både till havs och på land.
    Gummibaserade ytor blir allt vanligare. Tidigare har man trott att dessa ytor var relativt stabila och inte släppte ifrån sig så mycket mikroplast, men en ny studie från Lunds universitet visar att så inte är fallet. Vid undersökningen upptäcktes att mikroplaster från en skolgård i Lomma hamnat i Höje å, via dagvattenrören. Ungefär var tionde lekplats i Lomma har en gummibaserad yta.
    Mikroplaster är ett problem som fått allt större uppmärksamhet. Fiskar och andra djur i våra hav och sjöar, men även landlevande organismer, tror att mikroplasten är mat och äter den. Det kan göra att djuret både svälter och får i sig gifter. En rapport från Ellen MacArthur Foundation 2016 visar att om vi inte gör något åt detta så kan det finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.