2017-06-17

LiU exporterar hållbar stadsutveckling

Guangzhous Central Business District, inklusive International Finance Center (t.h.). (Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Linköpings universitet och Guangzhou University har startat “Centrum för hållbar stadsutveckling i Guangzhou”, Kina. Tre pilotprojekt med ett tjugotal engagerade LiU-forskare pågår inom ramen för samarbetet. Projektet handlar om hur förändringar styrs och genomförs inom kinesisk stadsbyggnad av idag.
    Linköpings universitet: LiU exporterar hållbar stadsutveckling.