2017-06-13

London under uppförande

London i skymningen, och med många kranar. (Foto: Urban75.)

London kommer nog att bli bra när det är klart. Under tiden kan vi förundras över alla arkitektoniska vidunder som sticker upp runt omkring stadens besökare.
    Londonist: London Under Construction, många bilder.