2017-06-14

Matrester från 230 miljoner år gammalt bajs i 3D

Fiskfjäll (orange med ganoinlager i lila) och fenstrålar (grön) i detalj.
(Foto: Martin Qvarnström.)

Delar av skalbaggar och en halv fisk. Det har forskare hittat i 230 miljoner år gammal fossil avföring genom att synkrotronskanna avföringen och göra 3D-modeller av matresterna. Med den nya tekniken hoppas man nu kunna få en djupare förståelse över vem som åt vad.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Matrester från 230 miljoner år gammalt bajs i 3D.