2017-06-15

Mer än 10 procent av världens befolkning är överviktiga

Övervikten har ökat de senaste 25 åren. (Foto: CGP Grey, cc.

Forskare vid Institute of Health Metrics and Evaluation vid University of Washington har analyserat värden från 195 länder och hittat att fetthetsgraden har fördubblats från 1980 till 2015 i en hel del av dem.
    Denna studie definierade fetma med ett kroppsmassindex (BMI) på 30 eller högre. (Den som har en BMI från 25 till 29 anses vara överviktig.) Studien visade att 604 miljoner vuxna och 108 miljoner barn var överviktiga globalt.
    Faktum är att mer än 10 procent av världens befolkning nu anses vara överviktig enligt den senaste studien, som anses vara den mest omfattande hittills. Och anledningen är inte brist på motion – det är tillgången till dålig mat.
    More Than 10 Percent of the World's Population is Obese.
    The New England Journal of Medicine: Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years.