2017-06-04

Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall

Mindre risk falla.

De vanligaste cykelolyckorna är singelolyckor, och kan leda till allvarliga huvudskador. Genom att simulera omkullkörningar har forskare på VTI studerat vilken betydelse farten och olika cykeltyper har för risken att köra omkull och slå i huvudet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall.