2017-06-03

Omfattande stöd för klimatarbetet efter Trumps beslut

Frankrikes president Emmanuel Macron uttalar sig om Trumps beslut.

Donald Trump.
(Foto: Gage Skidmore.)

President Donald Trump har meddelat att USA drar sig ur Parisavtalet. Många av hans väljare och supporters är glada och tycker att han tagit helt rätt beslut. Och han har i och med beslutet infriat ett av sina vallöften.
    Men reaktionerna från omvärlden är hårda, och även från en del städer, stater och företag i USA, de flesta anser att Trump gör ett stort misstag. Bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron uttalar sig om Trumps beslut i en video (ovan). Han pratar även direkt till USA och påpekar hur viktigt det är att klimatarbetet fortsätter. Eller som han uttrycker det på slutet: “Make our planet great again”.
    Los Angeles Times: Trump quits the Paris climate accord, denouncing it as a violation of U.S. sovereignty.