2017-06-30

Plåster kan ersätta spruta mot influensa

Ett plåster med pyttesmå nålar med vaccin där nålarna försvinner när vaccinet har levererats. (Foto: The Lancet.)

I framtiden kan ett plåster ersätta sprutor vid vaccination mot influensa. Nu testas influensavaccin utan sprutor på människor i en liten studie i USA. Försökspersoner fick ett plåster med små nålar som levererade vaccinet.
    Det ser ut som ett vanligt plåster, men har hundra pyttesmå nålar på sig. Det ska sitta på i 20 minuter och när vaccinet är levererat har också de små nålarna försvunnit. Kvar blir något som ser ut som ett vanligt plåster, som kan kastas i papperskorgen.
    Än har tester gjorts i liten skala, bara i en säkerhetsstudie på 100 personer i USA.
    BBC News: Painless flu jab patch for people scared of injections.
    Health Medicine Network: Painless flu jab patch for people scared of injections.