2017-06-16

Robotteknik ska hjälpa äldre att äta

Ökad självständighet är målet.

Många äldre lider av undernäring, på grund av svårigheter att äta. Genom robotteknik hoppas forskare vid Karlstads universitet ta fram hjälpmedel för äldre med nedsatt funktion i armar eller händer.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Robotteknik ska hjälpa äldre att äta.