2017-06-27

Sinne för ordningsföljd skiljer människa från djur

Makaker, och andra djur, har mycket svårt att hantera information som kommer i en viss ordning. (Foto: Johan Lind/N.)

Varje dag utför människor aktiviteter i en viss ordning som andra djur aldrig gör. Till exempel att räkna, tala eller spela spel. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur det är möjligt. Människan har mer utvecklad förmåga att känna igen och komma ihåg sekvenser av information än andra djur.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Sinne för ordningsföljd skiljer människa från djur.