2017-06-28

Skottlands oavslutade nationalmonument

Carlton Hill i Edinburgh. (Foto: jgenard.)

Högst upp på toppen av Carlton Hill, en kulle (103 meter) i Edinburgh, Skottland, står “landets” nationella monument. Men långt ifrån att vara källa till nationell stolthet har det misslyckade projektet varit en nationell förlägenhet, en skam, en dårskap.
    Monumentet var tänkt att vara ett nationellt minnesmärke för de skotska soldaterna och sjömännen som dog i Napoleonkrigen. Om det hade slutförts hade det liknat den ikoniska Parthenon i Aten. Staden förlorade dock snabbt intresse och vägrade att bidra med medel för att slutföra monumentet, och strukturen har varit ofullständig i tvåhundra år.
    The Unfinished National Monument of Scotland.