2017-06-27

Småskaliga kalhyggen riskerar störa hela regnskogen

Minchao Wu.

Den pågående avskogningen i Amazonas utkanter kan få allvarliga följder även för den orörda regnskogen längre in i området. En ny forskningsstudie visar att inte bara klimatet påverkas negativt av avskogning. Faktum är att själva ekosystemets stabilitet i hela Amazonasregionen hotas på grund av den onda cirkel som uppstår när avskogning sker i ytterområdena.
    Det är sedan tidigare känt att avskogningen i Amazonas på lång sikt har negativ inverkan på det globala klimatet på grund av större utsläpp av koldioxid i atmosfären. Men nu visar forskare från bland annat Lunds universitet att avverkningarna även riskerar att rubba hela regnskogens så kallade resiliens, det vill säga regnskogens långsiktiga förmåga att återhämta sig i samband med förändringar, och förmågan att absorbera atmosfäriskt koldioxid.
    – Att studera ekosystemets resiliens har inte gjorts i tidigare studier kring markanvändningen i Amazonas, säger Minchao Wu, doktorand i naturgeografi vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.