2017-06-10

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

Använder sig flitigt av internetkällor.

Undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner omkring det egna skrivandet underlättar för eleverna att möta de utmaningar som skrivande på ett främmande språk innebär.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet.