2017-06-15

Svenska Cypern-expeditionen – nu på Wikimedia

Alfred Westholm och geten Filoxenos II. Vouni. Svenska Cypernexpeditionen 1927–1931.

Världskulturmuseerna släpper 600 fotografier från den svenska arkeologiska Cypernexpeditionen fria för nedladdning på Wikimedia Commons. Fotosamlingen från den arkeologiska expeditionen 1927–1931 är en av de finaste i världen utanför Cypern.
    År 1927 inledde Svenska Cypernexpeditionen, under Einar Gjerstads ledning, sitt arbete med att utforska öns äldsta historia. Under drygt fyra år arbetade svenska arkeologer med att gräva ut ett tjugotal platser på ön. Deras insats blev avgörande för hela Cyperns historieskrivning och föremålen de hittat finns idag på i huvudsak två institutioner: Cyprus Museum i Nicosia och Medelhavsmuseet i Stockholm.
    Cypernsamlingen i Stockholm är en av de finaste i världen utanför Cypern, och den utgör tillsammans med material från det gamla Egyptiska museet grunden för det som idag är Medelhavsmuseet. Därför vill man högtidlighålla den svenska expeditionens 90-årsjubileum i år, och då även lyfta fram arkiv- och bildmaterial från Gjerstad och hans medarbetare.
    Wikimedia Commons: Media in category "Media contributed by SMVK 2017-02”.