2017-06-14

Trumps förslag till diskretionär budget

Res ipsa loquitur. – Det talar för sig själv..

Detta är Trumps föreslagna fördelning av utgifter för 2018 års federala diskretionära budget.
    Den amerikanska federala budgeten omfattar både diskretionära och obligatoriska utgifter. Olika lagar ger regeringen order att betala för vissa program som Social Security, Medicare, Medicaid och välfärdsprogram, samt ränta på statsskulden. Omvänt gäller diskretionära utgifter program som regeringen kan skära. Försvarsutgifter utgör huvuddelen av federala diskretionära utgifter.
    Looking At Trump's Very Bad Budget Proposal.
    Mer om USA:s federala budget på engelska Wikipedia: United States federal budget.