2017-06-23

Vackra dimmiga London

Smog över London.

Smog är en blandning av dimma och luftföroreningar som främst förekommer i storstäder. Kolväten bidrar till smogen.
    Uttrycket myntades av den i London bosatte läkaren Henry Antoine Des Voeux i skriften Fog and Smoke ("dimma och rök") och citerades den 26 juli 1905 i Londondagstidningen Daily Graphic. Tidningen skrev att Des Voeux "gjorde allmänheten en tjänst genom att komma på ett uttryck för Londondimman”.
    Här är en del fascinerande smogbilder från London.
    Londonist: Beautiful foggy London.