2017-06-06

Varför firar vi nationaldag?

Nationaldagsbakelse. ( Foto: Mats Landin, Nordiska museet.)

Det är två händelser i Sveriges historia som ligger bakom vårt firande av nationaldag.
    Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung. Sverige bröt sig då ur unionen med Danmark och Norge, den så kallade Kalmarunionen, och blev ett självständigt land med egen kung.
    Den 6 juni 1809 skrev riksdagen under den regeringsform som lade grunden för det moderna Sverige. Den offentliga makten delades upp mellan den styrande makten (kungen), den beskattande makten (riksdagen), den lagstiftande makten (kungen och riksdagen) och den dömande makten (Högsta domstolen). Då fick vi också yttrande och tryckfrihet.
    Nordiska museet: Sveriges nationaldag.
    Stiftelsen Sveriges Nationaldag: Bättre skäl att fira oss alla finns knappast.