2017-07-22

Alla kan bli medborgarforskare

I Sverige handlar medborgarforskning ofta om naturobservationer.

Vill du bidra till klimatforskningen? Eller hjälpa forskare klassificera galaxer, vika proteiner och räkna fjärilar? Idag kan alla som vill – utan att ha specialkunskaper – vara med och bidra till vetenskapliga upptäckter. Det kallas citizen science eller medborgarforskning.
    Läs mer:
    Forskning.se: Alla kan bli medborgarforskare.
    Lunds universitet: Medborgarforskning – Hobby som hjälper forskare.
    Astronet: Galaxy Zoo och Zoouniverse!