2017-07-29

Anundshög

Skeppssättningarna vid Anundshög i Västerås.

Kring Badelundaåsen möttes forntidens handelsvägar och vattenleder och under århundradenas lopp blev området ett kulturellt centrum för hela västra Mälardalen. Det var här man samlades till ting, ända in på medeltiden. Det var här man offrade till sina gudar och senare bad till den nye kristna guden. Det var här man begravde sina döda, stort och mäktigt i gravhögar och stenskepp eller enkelt och oansenligt utefter åsslänten, alltefter makt och ställning.
    Storhetstiden varar under hela järnåldern, d.v.s. från ca 500 f.Kr. och fram till ca 1050 e.Kr. Idag är området därför ett av Sveriges rikaste och största fornlämningsområden.
    Anundshög.