2017-07-16

Bakterier visar flockbeteende

Hittar varann genom svallvågor.

Många djurarter uppvisar flockbeteenden, men att även mikroorganismer gör det är inte lika känt. Forskare vid Lunds universitet har nu visat att alger och bakterier bildar flockar även när det bara är några få individer, vilket i förlängningen kan öka förståelsen för hur organismerna infekterar sina värddjur.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Bakterier visar flockbeteende.
    Se också pressmeddelande från Lunds universitet: En bakterie simmar aldrig ensam.