2017-07-31

Birmingham rygg mot rygg

Dessa hus i Birmingham är stadens sista överlevande rygg-mot-rygg-hus.
(Foto: Tony Hisgett.)

I den sena georgianska eran började Storbritanniens stadsbefolkning växa snabbt när landets ekonomi skiftade från jordbruk till industri. Många lämnade sina hem för att leva livet i en av de nyutvecklade industristädernaa. För att inhysa dessa industriarbetare i närheten av sina verkstäder och fabriker utvecklades en ny typ av billiga bostäder med hög densitet, kallade back-to-back.
    Georgiansk tid är i brittisk historia en beteckning för åren 1714–1830. Den omfattar kungarna från “huset Hannover”: Georg I, Georg II, Georg III och Georg IV. Tiden kännetecknades av stora sociala politiska förändringar, som brittiska imperiets framväxt, industriella revolutionen och amerikanska självständighetskriget. Vanligtvis används dock begreppet "georgiansk" inom arkitektur eller socialhistoria.
    The Birmingham Back to Backs.