2017-07-24

Delar av 1600-talsskepp funnet vid Skeppsholmen

Del av skeppet med ristade tecken i sig. (Foto: Hermine Werner.)

I slutet av april påbörjade Statens fastighetsverk en flerårig renovering av Skeppsholmens kajer och dykdalber. I samband med ett grävningsarbete i närheten av Kastellholmsbron hittades rester av ett vrak. Då de trädelar som hittats har stora dimensioner, misstänker marinarkeologerna att det kan röra sig om ett skepp på upp till 30 meter. Exakt ålder är för tidigt att fastställa men en första analys pekar mot tidigt 1600-tal.
    Nättidningen Svensk Historia: Delar av 1600-talsskepp funnet vid Skeppsholmen i Stockholm.
    Dagens Nyheter: Delar av 1600-talsskepp funnet.