2017-07-29

Elefantungen ramlar på vägslänten

Lite problem med koordinationen …

Unga elefanter är precis som små barn …
    World of Animals: Baby elephant throws a tantrum in middle of road. Mom knows exactly what to do.
    The David Sheldrick Wildlife Trust.