2017-07-21

En promenad i skogen: En uppskattning av träd

Vad vore en skog utan träden …

En samling bilder av ovanliga, spännande och vackra träd och skogar runt om i världen, från Madagaskar till Polen, Skottland till Hongkong, USA och mycket mer.
    A Walk in the Woods: A Photo Appreciation of Trees (35 foton).