2017-07-05

Ett steg mot Jurassic Park

Ett fossil av ginkgo. (Foto: Stephen McLoughlin.)

För första gången har forskare lyckats konstatera släktskapet mellan 200 miljoner år gamla växter. Med hjälp av spektroskopi och kemiska analyser av organiska molekyler i fossila löv öppnar de nya perspektiv på dinosauriernas tidevarv.
    Det är ett samarbete mellan forskare från naturvetenskapliga fakulteten och MAX IV vid Lunds universitet, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och universitetet i Vilnius som lett fram till de unika resultaten.
    – Vi har löst många frågor angående dessa utdöda växters släktskap. Det är frågor som vetenskapen länge har sökt svar på, säger Vivi Vajda, professor vid geologiska institutionen i Lund och verksam vid Naturhistoriska riksmuseet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.