2017-07-08

Fåglars flyttgener geografiskt betingade

Två lövsångare. Den grå hör hemma i norra Sverige, den gulaktiga i söder. I Härjedalen där fotot är taget möts de två. (Foto: Max Lundberg.)

Lövsångarens arvsmassa bestämmer om den flyttar till Västafrika när vintern kommer, eller om färden istället bär av till östra eller södra delen av Afrika. Studier på lövsångare i Sverige, Finland och Baltikum visar att ”flyttgenerna” skiljer sig åt beroende på var de häckar sommartid.
    Lövsångarna som häckar i södra Sverige migrerar till Västafrika. Artfränderna i norra delen av Sverige, i Finland och i Baltikum flyttar till södra eller östra Afrika.
    Enligt en ny undersökning som letts av biologer vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, finns nyckeln till lövsångarnas olika flyttmönster sannolikt i deras gener.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.