2017-07-04

Falu gruva från 1800 till 2001

Gruvmuseet vid Falu gruva kan vara ett intressant mål på semestern.

Under snart 100 år har Gruvmuseets besökare kunnat ta del av historien kring Falu gruva och gruvans viktiga roll i Sveriges historia. Falu gruva var en gång den största kopparproducenten i Europa och kallades för rikets skattkista. Gruvan har haft mycket stor betydelse för landets utveckling och bland annat möjliggjorde kronans intäkter från kopparbrytningen att Sverige kunde bli en stormakt. När gruvan stängdes 1992 hade brytningen pågått i omkring tusen år.
    Gruvmuseets nya utställningar har byggts i etapper med start 2014. Den nya utställningen omfattar perioden mellan åren 1800 och 2001. I och med denna sista etapp berättar museet en sammanhängande historia från starten vid vikingatiden till modern tid då Falu gruva och delar av Falun fick världsarvsstatus. De många installationerna ger besökarna möjlighet att själva prova på och rent handgripligen uppleva känslan av att leva och arbeta förr i tiden.
    Falu gruva: Gruvmuseet.