2017-07-11

Färgämne i grönsaker kan dämpa inflammation

Lutein dämpar inflammation .

Näringsämnet lutein, som finns i flera färgstarka grönsaker och frukter, kan dämpa inflammation, visar forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i Atherosclerosis, pekar på att lutein i sig självt har anti-inflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Färgämne i grönsaker kan dämpa inflammation.