2017-07-11

Fladdermössens flygande jakt studeras

Fladdermöss är riktigt skickliga jägare.

För första gången studerar forskare hur fladdermöss manövrerar när de i flykten fångar sina byten.
    Det är biologer vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund som studerar hur långörade fladdermöss manövrerar när de jagar och fångar exempelvis insekter. Per Henningsson, forskare vid biologiska institutionen vid Lunds universitet, redogjorde för undersökningen så här långt i samband med en konferens arrangerad av Society for Experimental Biology.
    – Fladdermössen utför en prestation för det kräver hög precision i fart samtidigt som de måste hantera vind, turbulens, lövverk och andra hinder runtomkring, säger han.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.