2017-07-15

Frågor och svar om VMA

En av många Hesa Fredrik. (Foto: MSB.)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Systemet testas fyra gånger om året. VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet.
    MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, får många frågor varje gång “Hesa Fredrik” ljuder och i synnerhet efter den senaste fadäsen i Stockholm.
    Här har MSB samlat Frågor och svar om VMA.