2017-07-28

Geografiska markörer som är helt felaktiga

En skulptur i Europos Park i Litauen. (Foto: Ahvenas.)

Har du någonsin varit på en plats som haft en markör som betecknar ett geografiskt fenomen, som ekvatorn, den kontinentala skillnaden eller det geografiska centrumet för någon landmassa?
    Chanserna är stora att det inte är särskilt exakt placerat. Ibland sattes markörer på ett bekvämt ställe nära den aktuella platsen. Ibland är monumenten ett rent misstag. Och några var ganska korrekta i sin tid, men världen förändras. Alla dessa skäl är representerade i den här listan. Europos Park i Litauen är ett exempel.
    11 Geographic Markers That Are Totally Inaccurate.