2017-07-03

Hållbarare transportindustri med livscykeltänk

Relationer och förtroende inom leveranskedjan.

Medvetenheten om hållbarhet ökar inom vägtransportindustrin, och en ny doktorsavhandling från Jönköping University handlar om hållbara affärsmodeller för branschen.
    – Jag ville undersöka hur leveranskedjan kan bli mer hållbar, sett ur en fordonstillverkares perspektiv, säger doktoranden Veronika Pereseina.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Hållbarare transportindustri med livscykeltänk.