2017-07-07

Hästarna vid Mincing Lane

Hästar i staden.

Har du sett hästarna vid Mincing Lane? Oavsett stadens förmögenheter, dessa tre bronsdjur – uppkallade efter valutans valörer – är starka och stabila (de är hästar).
    Mincing Lane är en kort enkelriktad gata i London som förbinder Fenchurch Street och Great Tower Street. I slutet av 1800-talet var det världens ledande centrum för te- och kryddhandel.