2017-07-08

Hur ser ensamkommande barns integration ut?

Projektet vill undersöka vilka värden och värderingar som kan komma i konflikt.

Sverige har under de senaste åren mottagit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Vad vet vi om integrationen av dessa barn? Känslor och tyckande präglar debatten. Ett fyraårigt forskningsprojekt – ”Det ensamma barnet” – ska nu undersöka vilka frågor, vilka konflikter och vilken ny kunskap som uppstår i mötet mellan ensamkommande barn och det omgivande svenska samhället.
    Mellan 2014–2016 sökte närmare 45.000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige, varav 90 % pojkar. Står ”svenska värderingar” under hot i och med att dessa barn kommit till Sverige eller är dessa farhågor kraftigt överdrivna? Det saknas forskning som kan ge en bild av hur det verkligen ser ut när det svenska samhället möter de ensamkommande barnen och betydelsen av samarbetet mellan de aktörer som finns i barnens närhet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.