2017-07-04

Kartläggning beskriver skillnader mellan möss och människa

Har också hittills okända likheter med oss människor.

Forskning från King’s College i London och Lunds universitet kan förklara varför diabetesläkemedel som fungerat i djurförsök inte har samma framgång hos människor. I en kartläggning har forskarna funnit skillnader – men också hittills okända likheter – i funktion hos de insulinproducerande betacellerna.
    Forskarna har kartlagt en kategori av receptorer, så kallade G-proteinkopplade receptorer som styr betacellernas funktion, och jämfört förekomsten av dessa i celler från människor och två sorters laboratoriemöss (svarta C57-möss och vita ICR-möss) som har använts i mer än 100 år för att studera mänskliga sjukdomar.
    – Våra resultat visar att det är stor skillnad mellan möss och människa, men också att det finns skillnader mellan de båda mustyperna, säger dr Stefan Amisten vid King’s College och docent Albert Salehi vid Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.