2017-07-17

Konventionell odling minskar mångfalden

Större mångfald med ekologisk odling.

I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 procent högre än i konventionellt odlade och fungicidbehandlade fält, visar en studie från SLU. I de ekologiska odlingarna tycks ogräs vara en viktig faktor för artrikedomen. Potentiellt viktig kunskap för utvecklingen av hållbara växtskyddsstrategier i framtiden.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Konventionell odling minskar mångfalden.