2017-07-16

Korpar planerar på samma vis som människoapor

Korpar har minst lika bra självkontroll som våra närmaste släktingar.
(Foto: Matias Osvath.)

Forskning från Lunds universitet visar att korpar kan fatta beslut för olika framtida situationer, samtidigt som de uppbådar självkontroll och urskiljer tidsavstånd
    Sådana förmågor är väsentliga för människan, och tidigare forskning har pekat på att de endast återfinns hos oss och våra närmaste släktingar, människoaporna. De nya fynden visar att komplext uppbyggd kognition kan uppstå flera gånger i naturen oberoende av evolutionärt ursprung, vilket har betydelse för kartläggningen av tänkandets underliggande principer.
    Den som vistats en tid i London ser nyttan i att bära med paraply, även om det är otympligt och trots att himlen för tillfället är blå. Att kunna planera utifrån förväntningar, och i processen försaka omedelbar belöning eller bekvämlighet, har betraktats som unikt för oss och människoaporna. Tidigare forskning har visserligen visat att kråkfåglar bland annat planerar för nästföljande dags frukost, men förmågorna har inte ansetts likvärdiga människoapornas.
    Läs hela pressmeddelandet, och se en video, från Lunds universitet.