2017-07-24

Londons förlorade kondomindustri

Ett känt namn … (Foto: SimonQ.)

Alla känner nog inte till Londons industriella förflutna. Men, det var staden där den industriella revolutionen ägde rum, en huvudstad där man gjorde saker. När det nämns, tänker man direkt på massproduktionen av metall och användningen av ångkraft på 1800-talet. London avindustrialiseras dock i snabb takt nuförtiden, och många av dess tidigare industrier är lite mer än minnen. Ett sådant fall: kondomer.
    Londonist: London's Lost Condom Industry.