2017-07-03

Londons vattenvägar

Höst på Regent's Canal. (Foto: Alanisko.)

Londons vattenvägar är inte bara Themsen. Vattnets motorvägar – en gång viktiga för att transportera allt från is till fisk till krut – Londons kanaler är numera avslappnade genomfarter. Därmed inte sagt att de år ointressanta – i själva verket är de ofta livliga med sina aktiviteter.
    Londonist: Stunning London Waterways (många foton).