2017-07-01

Marknaden styr – skolans breda mål i skymundan

Marknadsföring en väsentlig del av skolarbetet.

Begrepp som resultat och kvalitet kan vara problematiska i skoldebatten. Många centrala mål i läroplanen fångas inte upp av vanliga mätningar. De indikatorer som används innefattar inte breda mål som kritiskt tänkande och fostra demokratiska medborgare, visar forskning vid Umeå universitet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Marknaden styr – skolans breda mål i skymundan.