2017-07-05

Mix av antibiotika biter bättre på vanlig infektionssjukdom

Magnus Paulsson, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.
(Foto: Björn Martinsson.)

Den vanliga och högresistenta bakterien Pseudomonas aeruginosa utgör ett dödligt hot mot försvagade och sjuka patienter. Nu visar en ny studie från Lunds universitet att en kombinations-behandling med två olika antibiotika kan sänka dödligheten upp till fem gånger.
    Fynden ingår i en ny avhandling som även beskriver några av bakteriens sinnrika överlevnadsstrategier i människokroppen.
    – Kombinationsbehandlingen mot Pseudomonas aeruginosa var effektiv i alla åldersgrupper och för olika typer av infektioner, bland annat lunginflammation och urinvägsinfektion. Resultaten är redo att omsättas i praktiken på svenska sjukhus direkt, berättar Magnus Paulsson, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.