2017-07-08

Mobilitetsförbättring för rullstolsanvändare

Firefly Power Handcycle.

En smart anordning för att förbättra framkomligheten för den som måste använda rullstol.
    Läs mer hos tillverkaren Rio Mobility..