2017-07-12

Modellbyarna i Storbritannien

Hus i Port Sunlight, en brittisk modellby. (Foto: Jorge Franganillo.)

Från och med slutet av 1700-talet började många engelska markägare och industrimän bygga byar för att tillhandahålla bostäder för sina arbetstagare och deras familjer nära sin arbetsplats. I andra länder kallas denna typ av bosättningar ofta för "företagsstäder". I Storbritannien kallas de "modellbyar”.
    Modellbyarna hade högre levnadsstandard med högkvalitativa bostäder, integrerade samhällsfaciliteter, öppna ytor och andra attraktiva fysiska miljöer som brittiska arbetstagare sällan hade tillgång till. De blev modeller som exempel för andra att följa.
    The Model Villages of Britain.