2017-07-14

Moon Express ska starta gruvdrift på månen

Moon Express på månen som en illustrator ser det.

Det amerikanska privata rymdföretaget Moon Express planerar att starta gruvdrift på månen i framtiden och som ett första steg i detta uppger man att man kommer att landa en rymdfarkost på månens sydpol 2020.
    Bland annat guld, kobolt, tungsten och palladium finns att utvinna på månen tillsammans med platina och helium-3, en gas som i framtiden kan komma att användas för att driva kärnkraftsreaktorer utan att det blir något farligt avfall.
    Moon Express.