2017-07-16

Närbild på Jupiters stora röda fläck

Junos närbild av den röda fläcken.
(Foto: NASA.)

NASA:s rymdfarkost Juno ligger sedan förra året i omloppsbana runt planeten Jupiter och har gjort förbiflygningar där man studerat den stora röda fläcken närmare, den som kallas Great Red Spot.
    Stora röda fläcken är ett stort röd- eller brunfärgat anticykloniskt stormsystem i planetens atmosfär vid 22:a breddgraden söder om Jupiters ekvator, som har pågått minst 187 och kanske så mycket som 352 år. Stormen har en diameter på cirka 16.350 kilometer, vilket innebär att den är större än hela jorden, som har en diameter på cirka 12.700 kilometer. Fläcken kan observeras från jorden med relativt små teleskop. Den observerades antagligen först av Cassini, som beskrev den 1665.
    Astronomy Picture of the Day.
    Fler bilder på NASA: Junocam.