2017-07-26

NASA bygger tyst plan för överljudsfart

Konstnärs syn på planlösning för Quel Supersonic Transport (QueSST).
(Källa: Lockheed Martin.)

NASA kommer att gå vidare med att bygga det tysta flygplan, som ska flyga i överljudsfart, och som man visade upp ett koncept på förra året.
    Det är ett cirka 30 meter långt flygplan vars ljudvolym inte kommer att överstiga 65 decibel. Det kan jämföras med den numera skrotade Concorden med ljudnivåer som gick upp emot 90 decibel. Det var på grund av detta som Concorden aldrig fick flyga över land vilket gjorde att den i stort sett var förvisad till Atlant-flygningar.
    Bloomberg Businessweek: NASA Has a Way to Cut Your Flight Time in Half.