2017-07-27

Ny charmig partikel upptäckt

Den nyupptäckta partikeln innehåller två tunga kvarkar av det slag som kallas "charm" (c) och en lätt som heter "upp" (u). Den totala elektriska laddningen blir dubbelt så stor som för en proton, därför betecknas den "++".
(Bild: CERN.)

En ny släkting till den vanliga protonen har upptäckts, rapporterar forskare vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN. Atomkärnor är uppbyggda av protoner och neutroner, som i sin tur består av tre kvarkar. Men det finns andra sorters kvarkar än de som brukar finnas längst in i vanliga atomer. Den nya partikeln innehåller två stycken av den hundratals gånger tyngre charmkvarken, som i sig själv är tyngre än en hel proton.
    Sådana ovanliga partiklar är så kortlivade att de bara uppstår ur häftiga kollisioner och försvinner igen innan de går att få syn på. De avslöjas genom pusselarbete med den skur av partiklar de sönderfaller till. Men det är inte helt lätt. Forskare vid amerikanska Fermilab rapporterade att de hittat en liknande partikel, men lite annorlunda sammansatt, i början av 2000-talet. Den har dock inte kunnat bekräftas av något annat experiment. Men upptäckten vid CERN ser lovande ut.
    Cern: The LHCb experiment is charmed to announce observation of a new particle with two heavy quarks.