2017-07-01

Prov från 10 000 patienter ska ge bättre cancerbehandling

Lina Zander, forskningssjuksköterska på onkologen, SUS i Malmö, är en av dem som möter patienterna i SCAN-B-studien. (Foto: Åsa Hansdotter.).

2010 startade en av världens största studier av genernas betydelse vid bröstcancer i ett tätt samarbete mellan Lunds universitet och sjukvården i södra Sverige. Nu, sju år senare, har man inom forksningsprojektet, SCAN-B (Sweden Cancerome Analysis Network Breast), samlat in prover från mer än 10 000 patienter.
    Varje år insjuknar drygt 8000 svenska kvinnor i bröstcancer. Trots att prognosen är god, dör runt 1400 varje år i sjukdomen och effektivare verktyg behövs för att karaktärisera cancern och i än högre grad individanpassa behandlingen.
    – Vi vill bättre kunna förstå vad som har hänt med cancercellernas gener när man får bröstcancer och på det sättet kunna förutsäga vilka patienter som botas med endast kirurgi och vilka som riskerar återfall trots intensiva tilläggsbehandlingar, säger Åke Borg, professor i experimentell onkologi på Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.