2017-07-02

Riksdagsordningen firar 400 år

Den ursprungliga riksdagsordningen.

Spelreglerna för riksdagsarbetet finns i riksdagsordningen. Sveriges första riksdagsordning skrevs 1617 och i år firar den 400 år. I den nya skriften Riksdagsordningen 400 år kan du läsa om hur riksdagsarbetet utvecklats genom historien och vilka utmaningar dagens riksdagspolitiker står inför.
    Sveriges Riksdag: Rksdagsordningen 400 år (pdf).
    Sveriges Riksdag: Informationsmaterial. Här kan du beställa broschyrer, faktablad och böcker med information om riksdagens arbete, ledamöterna och om konst och arkitektur. Materialet går även att ladda ned som pdf.